Kultura szkoleniowa w hotelu

reklama

Kiedy pytam osobiście uczestników moich szkoleń lub czytam uwagi w ankietach na temat tego, co im dał udział w naszym spotkaniu, pojawiają się odpowiedzi typu: przydatne informacje, które pomogą mi lepiej wykonywać moją pracę; sporo inspiracji do wychodzenia poza schemat w obsłudze; wiem już, jak być bardziej profesjonalnym; takiego szkolenia właśnie mi brakowało na początku pracy; nabrałam pewności siebie; szkolenie uświadomiło mi, że jestem dobry w tym co już robię; już to wszystko wiedziałam, ale dobrze jest sobie przypomnieć i utrwalić ważne kwestie.

Wartość szkoleń polega na tym, jeśli każdy indywidualnie wynosi z nich coś dla siebie, mniej lub więcej, ale najważniejsze, żeby nie był to czas zmarnowany. Szkolenia służą do budowania świadomości sensu wykonywanej pracy, sprawdzenia swojej wiedzy w danym temacie, poznania innego podejścia, kształtowania postaw, wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy „nowymi” i „starymi” członkami zespołu, utrzymania już wysokich standardów, praktykowania dobrych wzorców.

Szkolenie personelu ma sens, jeśli jest zaplanowanym działaniem, a nie przypadkowym, jednorazowym wydarzeniem. O czym należy pamiętać organizując szkolenie, aby było one pozytywnym doświadczeniem dla zespołu.

Przed szkoleniem

Określenie potrzeb szkoleniowych – jakie obszary obsługi wymagają szczególnej uwagi ze strony prowadzącego.

Ogłoszenie szkolenia pracownikom z wyprzedzeniem – niekiedy zdarza się, że uczestnicy dowiadują się w ostatniej chwili na zasadzie „musicie przyjść”, choć szkolenie zaplanowane jest kilka tygodni wcześniej; przedstawienie im agendy spotkania; przygotowanie ciekawej i zachęcającej komunikacji wewnętrznej (plakaty, mailing), która pokaże korzyści z wzięcia udziału nie tylko dla firmy i gości, ale dla samych uczestników.

Odpowiednie przygotowanie sali – przestrzeń, oświetlenie, temperatura, wygodne krzesła – w końcu spędzamy w niej po 8 godzin.

W trakcie

Powitanie uczestników przez właściciela lub dyrektora hotelu – powiedzenie kilku słów, po co się tu spotykamy, dlaczego w nich inwestujemy.

Uczestnictwo w szkoleniu przedstawicieli kadry managerskiej – obecność dyrektora/właściciela hotelu przynajmniej do pierwszej przerwy i managerów działów przez cały dzień (w miarę możliwości); aby pokazali, że są częścią zespołu, że sami potrzebują rozwoju, świeżego spojrzenia i inspiracji; przy okazji integrują się ze współpracownikami, z którymi na co dzień mogą mieć ograniczony kontakt, przysłuchują się ich wypowiedziom, wyłapują ukryte talenty.

Przerwa kawowa i lunch – niech pracownicy poczują czego doświadczają goście zewnętrzni uczestniczący w konferencjach lub szkoleniach; posmakują starannie przygotowanych przerw kawowych; usiądą w restauracji na lunch i skosztują dań z hotelowej kuchni; przerwa jest okazją dla dyrektora/właściciela by dołączyć do zespołu i porozmawiać w niezobowiązującej atmosferze.

Po szkoleniu

Podsumowanie szkolenia – po pierwsze rozmowa z prowadzącym w celu podzielenia się uwagami, wyciągnięcia wniosków, zwłaszcza jeśli kadra managerska nie brała udziału w całym szkoleniu; a po drugie rozmowa managerów ze współpracownikami w celu uzyskania od nich informacji zwrotnej co im dało szkolenie, zrobić burze mózgów.

Opracowanie planu działania na przyszłość – jakie powinniśmy podjąć kolejne kroki, aby „pójść za ciosem” i dobrze spożytkować jego efekty; zastanowić się, czy współpracownicy mają warunki i narzędzia do świadczenia profesjonalnej obsługi; opracować plan kolejnych szkoleń, aby kontynuować ich rozwój i utrwalić zdobytą wiedzę.

Szkolenia managerskie – rozwijanie kompetencji managerów w kierunku przekazywania wiedzy i adaptacji nowych członków zespołu (onboarding), kształtowania pozytywnej kultury szkoleniowej w firmie oraz jak zarządzać jakością obsługi na co dzień.

Komentarze

komentarzy

Post a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Magazine made for you.

Featured:

No posts were found for provided query parameters.

Elsewhere: