Przygodę z hotelarstwem rozpocząłem już w Mrągowie, gdzie uczęszczałem do Technikum Hotelarskiego. Turystyczna miejscowość, chęć poznawania nowych ludzi, łatwość nawiązywania kontaktów i marzenie o podróżach zainspirowały mnie do wybrania takiego zawodu. Już jako nastolatek podejmowałem się sezonowych prac w lokalnych hotelach i pensjonatach.
Naturalną koleją rzeczy była kontynuacja nauki zawodu na wyższej uczelni. Jednak stawiałem przede wszystkim na praktykę. I tak w różnych hotelach i na różnych stanowiskach w dywizji Pokoi i Gastronomii, poznawałem tajniki zawodu.
Przełomem w mojej karierze był wyjazd za granicę i praca w jednej z najlepszych sieci hotelowych na świecie – Four Seasons. Tam pracowałem z Menedżerami wysokiej klasy, którzy byli dla mnie mentorami, uczyli mnie profesjonalnego hotelarstwa i którzy widzieli we mnie potencjał. Four Seasons to nie tylko hotele wysokiej klasy, to filozofia.
W swojej pracy zawsze byłem zorientowany na wysoką jakość obsługi, standardy oraz szkolenia i rozwój pracowników. Dlatego też, po powrocie do Polski, studia kontynuowałem na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, a w pracy magisterskiej zająłem się tematem szkoleń pracowniczych i ich wpływu na motywację pracowników.
Przez całą swoją dotychczasową zawodową drogę miałem szczęście poznać fantastycznych ludzi, dla których hotelarstwo jest powołaniem. Często w swoich działaniach wykazywałem się proaktywnością i wykraczaniem poza standardowe obowiązki.

Zapraszam na mój zawodowy profil na portalu LinkedIn… Inspektor Hotelowy na LinkedIn 

Misją mojej działalności jest wspieranie trwającego procesu profesjonalizacji polskiego hotelarstwa, promowanie rozwoju kapitału ludzkiego oraz dbałości o najwyższą jakość obsługi i wysoki poziom zadowolenia gości, przy jednoczesnym dbaniu o rentowność działalności obiektów hotelowych, a także promowanie zasady Jeden Zespół – Wspólny Cel.
Możemy to osiągnąć poprzez wprowadzanie dostosowanych do potrzeb obiektu standardów, rozwijanie kultury szkoleniowej, umiejętności i zaangażowania pracowników, wprowadzanie mechanizmów regularnej kontroli jakości świadczonych usług oraz dzielenie się cennym doświadczeniem, pasją i energią.

DORADZTWO

Na podstawie analizy sytuacji wewnątrz firmy, opartej o audyt jakości i rozmowę z dyrekcją, doradzę jakie standardy obsługi oraz procedury należy wprowadzić, bądź usprawnić, aby podnieść jakość świadczonych usług i wydajność pracy. Przeszkolę pracowników z ich zastosowania i skontroluję ich efektywność.

Pomagam w działaniach organizacyjnych przy otwarciach hoteli: opracowanie koncepcji hotelu, współpraca z architektem, wyposażenie obiektu, rekrutacja i przeszkolenie personelu, wdrożenie standardów i procedur. Wraz ze sprawdzonym partnerem biznesowym pomożemy przy pozyskaniu finansowania na inwestycję hotelową.

Moje zrealizowane projekty hotelowe:

Hotel SixtySix w Warszawie  www.hotelsixtysix.com

Hotel Indigo Warsaw Nowy Świat www.indigowarsaw.com

Hotel Traugutta3 w Białymstoku  www.hoteltraugutta3.pl 

AUDYT JAKOŚCI

Badanie umożliwia sprawdzenie oferty obiektu oraz skontrolowanie jakości usług i pracy personelu. Kontrola rozpoczyna się jeszcze przed rozpoczęciem badania od zapoznania z wewnętrzną sytuacją w obiekcie, świadczonymi usługami i obowiązującymi standardami obsługi. Raport końcowy przedstawia szczegółowy opis przebiegu pobytu, z wymienionymi mocnymi i słabymi stronami obsługi, oraz zawiera zalecenia pokontrolne, mające na celu poprawę sytuacji. Dzięki audytowi, właściciel i kierownik obiektu ma szansę zapoznać się z ewentualnymi nieprawidłowościami oraz wspólnie ze swoimi pracownikami podjąć się działań zmierzających do podniesienia jakości i efektywności pracy. Naturalnym etapem pokontrolnym powinno być szkolenie przygotowane w oparciu o wyniki audytu.

OBSZARY BADANIA

audyty_InspektorHotelowy

 

SZKOLENIA

Moją specjalnością są szkolenia hotelarskie z zakresu funkcjonowania działów Recepcji i Służby Pięter, standardów obsługi recepcyjnej i kelnerskiej, up-sellingu i cross-sellingu usług oraz komunikacji i pracy zespołowej.
Szkolenia dla hotelarzy przeprowadzam w oparciu o autorski program i mają charakter warsztatowy. Metodami pracy są ćwiczenia, analiza przypadków, dyskusje, obchód po hotelu. Program i zakres każdego szkolenia jest dopasowany zarówno do potrzeb firmy, jak i potrzeb szkoleniowych pracowników, co jest poprzedzone wcześniejszą analizą funkcjonowania obiektu.

Branża usług hotelarskich to środowisko bardzo zróżnicowane i dynamicznie zmieniające się. Ciągle należy dostosowywać się do nowych potrzeb gości. Na tak konkurencyjnym rynku warto inwestować w kluczowe elementy, jak kapitał ludzki, co decyduje o lojalności i zaangażowaniu pracowników oraz w dostosowaną do obiektu jakość, która wpływa na konkurencyjność. To wszystko przekłada się zarówno na przychody firmy, jak i na wysoki poziom satysfakcji gości.
Moja oferta skierowana jest bezpośrednio do hoteli i obiektów hotelowych (już działających i tych, które planują otwarcie), jak i innych firm doradczo-szkoleniowych poszukujących partnerów do realizacji swoich projektów.
Mamy tylko jedną szansę na zrobienie dobrego pierwszego wrażenia, które rzutuje na opinię gościa i decyduje o jego ewentualnym powrocie. Wspólnie przygotujmy usługi na najwyższym poziomie oraz personel do pracy jak najlepiej. Nawet najpiękniejsze wnętrze hotelu nie zastąpi atmosfery, którą tworzą ludzie.

Zapraszam do współpracy.

Kontakt:

kom.: 0048 512 445 159
email: inspektor@enjoyyourstay.pl

 

PARTNERZY

 

PROJEKTY EDUKACYJNE

Edukacja przyszłych hotelarzy jest niezwykle ważna. Już w szkole należy kształtować właściwe postawy i świadomość zawodową. Chętnie podzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczniami szkół hotelarskich. Miałem już przyjemność prowadzić zajęcia z uczniami w Technikum Hotelarskim w Mrągowie, Olsztynie, Koninie, Elblągu, Wałbrzychu, Wrocławiu, Woli k/Oświęcimia, Iławie, Nysie, Kwidzyniu, Toruniu.

 

MOJE PUBLIKACJE, WYSTĄPIENIA, WYWIADY

Goście niepełnosprawni – magazyn Swiat Hoteli, czerwiec 2014

Up-selling i cross-selling w hotelu – magazyn Biznes Hotel, wrzesień 2014

Rozwój pracowników, magazyn Biznes Hotel listopad 2014

Zarządzanie reputacją obiektu – konferencja Hotel Trends, listopad 2014

Wywiad – Często popełniane błędy hotelarzy i oczekiwania współczesnego gościa – magazyn Swiat Hoteli, grudzień 2014

Zaniedbana Służba Pięter – magazyn Hotelarz, styczeń 2015

Kierownik liniowy, najsłabsze ogniwo struktury – magazyn Hotelarz, luty 2015

Ustawa kategoryzacyjna hoteli, najwyższy czas na porządne zmiany – magazyn Hotelarz, marzec 2015

Wywiad – O arkanach hotelarstwa – portal Meeting.pl, lipiec 2015

Wywiad – O tym jak pasja do podróży przerodziła się w pasję do hotelarstwa magazyn IntoPassion, maj 2017

Wywiad – Hotele przyjazne środowisku – dziennik Teraz Środowisko, sierpień 2017

Wywiad – Luxury travels and hotels – serwis The Luxury Editor, wrzesień 2017

Przyszedł czas na hotele przez duże L – dziennik Puls Biznesu, październik 2017

Inspektor Hotelowy tropi największe grzechy Polaków na wakacjach – dziennik Polska The Times, czerwiec 2018

Marketer na wakacjach, czyli szukanie inspiracji do wzbogacania doświadczeń gości – magazyn Marketing w praktyce, lipiec 2018

Komfortowy i funkcjonalny pokój hotelowy – magazyn Biznes Hotel, lipiec 2018