Główną zasadą komunikacji marketingowej jest tworzenie treści, która angażuje odbiorcę i buduje „zamieszanie” wokół marki. Treści, która wywołuje u odbiorcy potrzebę doświadczenia produktu lub usługi. Przekaz marketingowy hotelu powinien opowiadać historię, wyrażać emocje, a nie posługiwać się banalnymi hasłami, które

Czytaj więcej